Sorteren op:  
Onderhoud Grassportvelden voor Vrijwilligers - dagcursus
Korte cursussen
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het onderhoud van sportvelden. Zij doen vooral het arbeidsintensieve werk als herstel van speelschade en doelgebieden, belijnen, bijmaaien en beregenen. Gemotiveerde en getrainde vrijwilligers leveren een niet te onderschatten bijdrage aan de kwaliteit van de velden. Investeren in vrijwilligers loont.
€ 75,00
Onderhoud Kunstgrasvelden - dagcursus
Korte cursussen
Actuele stand van zaken wat betreft het onderhoud van verschillende soorten kunstgrasvelden. Verschillende veldtypen, inzet en werking machines, handmatig onderhoud, normen en milieuaspecten. Zelf uitvoeren van veldinspectie en onderhoud op een of meerdere veldtypen met eigen machines of als demonstratie.
€ 245,00