Sorteren op:  
Duurzaam Onderhoud Grassportvelden - cursus
Sportvelden

Sportvelden moeten het jaarrond een aangename en veilige sportomgeving bieden, maar ook robuust en functioneel zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de grillen van het klimaat en onderhouden worden zonder inzet van chemische middelen. In vijf intensieve en praktijkgerichte trainingsdagen legt u de basis voor modern professioneel en duurzaam onderhoud van grassportvelden.

U leert de grasmat ‘lezen’. Door kijken, voelen, ruiken en meten leest u de kwaliteit van grasmat en toplaag en herkent u specifieke aandachtspunten. U leert hoe gangbare en nieuwe machines en methoden ingezet kunnen worden voor chemievrij onderhoud en hoe grassportvelden sterker worden en minder kwetsbaar worden voor droogte, hitte of extreme neerslag. De nieuwe kennis geeft u meer grip op de kwaliteit van uw grassportvelden in veranderende omstandigheden.


€ 1075,00
Grasveldkunde Sportvelden - cursus
Sportvelden

Met de cursus Grasveldkunde verdiept u uw vakinhoudelijke kennis van grassportvelden. U leert meer over eigenschappen, groei en concurrentiekracht van grassen. Met eigen veldwerk en aan de hand van analyserapporten, schema’s en kengetallen brengt u de veldkwaliteit gestructureerd in kaart. U krijg meer inzicht in de werking en dosering van meststoffen en leert zelf een bemestingsplan opstellen. Met deze kennis beredeneert en berekent welke cultuurtechnische verbeteringen mogelijk en uitvoerbaar zijn. 

De cursus Grasveldkunde legt een basis voor uw eigen antwoorden op vraagstukken die voortkomen uit het veranderende klimaat en de Green Deal Sportvelden.

€ 1480,00
Onderhoud Sportvelden - cursus
Sportvelden
Onderhoud van de gangbare buitensportvloeren - sportgrasvelden, verschillende soorten kunstgras, kunststof en (half)verharding - komt aan bod. De nadruk ligt op het bepalen van het noodzakelijke onderhoud, de inzet en werking van gangbare onderhoudsmachines en controle van het werkresultaat. Ook specifieke sporttechnische voorzieningen komen aan bod.

De cursus omvat het 5-daagse programma 'Duurzaam Onderhoud Grassportvelden', de dagcursus 'Onderhoud Kunstgrasvelden' en een dag 'Onderhoud overige Buitensportvloeren'. De cursus kan worden afgesloten met toets voor een Certificaat of met een Verklaring van Deelname.
€ 1395,00
Onderhoud Sportvelden - praktijkcertificaat
Sportvelden
De praktijk leert u door te doen, maar ook door kritische te kijken wat u doet, waarom en hoe. Aan de hand van praktijkopdrachten oefent uin het uitvoeren van het gangbare onderhoud op de sportvelden in de eigen werkomgeving. Een praktijkbegeleider van uw eigen bedrijf helpt u daar dagelijks mee.


€ 300,00